Thông báo thay đổi bảng mã loại hình Xuất Nhập khẩu mới nhất

Xuất nhập khẩu hàng hoá - BNQ Global logistics
Cảng Xuất nhập khẩuThực hiện theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021. Hiệu lực từ ngày 01/06/2021


Tổng cục Hải quan vừa qua đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Về cơ bản, có một số thay đổi so với công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 như sau:

Bổ sung thêm các loại hình mới:

C12: hàng hoá từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài

A43: Nhập khẩu hàng hoá thuộc chương trình ưu đãi thuế

A44: Tạm nhập hàng hoá tại của hàng miễn thuế

Chi tiết nội dung Quyết định 1357/QĐ-TCHQ, tham khảo tại đây

Tóm tắt thêm thông tin Quyết định 1357/QĐ-TCHQ


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn