Thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu


Tư vấn thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp FDIThắc mắc:

Doanh nghiệp 100% vốn FDI nhập nguyên vật liệu về để sản xuất sản phẩm loại hình tờ khai A12 nhập khẩu. Chúng tôi đã đóng thuế đầy đủ. Công ty muốn gửi một lượng hàng về công ty bên Trung Quốc (khác nhà cung cấp mà chúng tôi đã mua) với hình thức không thanh toán, liệu có được hay không? Thủ tục như thế nào?


Giải đáp:

Căn cứ pháp luật:

  • Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

  • Trị giá khai báo, tham khảo Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.

“21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.”

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).”

Nguồn: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn