Hướng dẫn thực hiện cưỡng chế thuế

Ngày 14 tháng 06 năm 2021 TCHQ ban hành công văn số 2893/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh/ thành phố thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành rà soát tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện cưỡng chế thuế
Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện cưỡng chế thuế (Ảnh minh họa)


Theo quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019 đưa ra các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm:

- Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Ngừng sử dụng hóa đơn;

- Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Tại văn bản này, Tổng cục Hải quan đưa ra hướng dẫn thực hiện 02 biện pháp cưỡng chế thuế: Dừng làm thủ tục hải quan và trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản. Cụ thể:

- Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan được gửi đến đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản: Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp này được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, ngân hàng nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo Lệnh thu ngân sách Nhà nước ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan.

Để tư vấn về thủ tục hải quan Xuất nhập khẩu hàng hoá, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0868943543 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn