Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới

Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Hải quan Việt Nam
Hải quan Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và hướng dẫn sử dụng.

Ban hành ngày 18/5/2021, Quyết định 1357/QĐ-TCHQ về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Tóm tắt nội dung:


  • Mã B11, khai kết hợp, trường hợp áp dụng DN xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, Doanh nghiệp chế xuất hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán; và trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh XK hàng hóa có nguồn gốc mua nội địa trong nước.

  • Mã E54, khai kết hợp, áp dụng khi xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác. Mã này được sử dụng trong trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, tuy nhiên không bao gồm việc chuyển thiết bị, máy móc.

  • Bảng mã cũng quy định một số mã loại hình khác như: mã G21, tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; mã G23, tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế; mã G61, tạm xuất hàng hóa…

  • Hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Tải Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021

Nguồn: Luật Việt Nam

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn