Các loại hàng hoá nguy hiểm

Để việc vận chuyển hàng hoá được nhanh chóng, an toàn, chúng ta cần nắm được các loại hàng hoá được xếp vào loại hàng nguy hiểm DG khi gửi hàng đi nước ngoài

hàng hoá nguy hiểm
Các loại hàng nguy hiểm

Hàng hoá nguy hiểm trong hàng không là gì?

Hàng hoá nguy hiểm (dangerous good) là loại hàng hóa có chứa những chất nguy hiểm trong quá trình giao nhận vận chuyển. Chúng có khả năng gây ra những nguy hiểm cho con người, môi trường.

Các loại hàng hoá nguy hiểm kể đến gồm các loại:

  1. Chất nổ;
  2. Chất khí;
  3. Chất lỏng dễ cháy;
  4. Chất dễ cháy khác (rắn, khí);
  5. Chất ôxy hóa;
  6. Chất độc;
  7. Chất phóng xạ;
  8. Chất ăn mòn;
  9. Các chất nguy hiểm khác

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn